Doğum Yılından Yaş Hesaplamak

<?php 
function yas($yil){ 
  // İlk öncellikle date ile şuanki yılı alıyoruz. 
  $suanki_yil = date("Y"); 
  // Sonra bize gelen yani postlanan üyenin doğum yili 
  $uye_yil = $yil; 
  // Şuanki yaşı öğrenmek için şuanki yıl - kullanıcı yaş yılı 
  $yas = $suanki_yil - $uye_yil; 
  // Kullanıcı yaşı 
return $yas;   
} 

// Kullanımı 1966 doğumlu 
echo yas(1966); 
?>

 

Facebook Haber Kaynağı Tarzı Anlık Veri Güncellemek

Bu kod ile her saniye anlık olarak sayfa içeriğinizi yenileyebilirsiniz.

index.php dosyası oluşturup aşağıdaki jquery ve timers kütüphanelerini script tagı ile ekleyin

https//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
https://collabdev.googlecode.com/svn-history/r5/trunk/static/js/jquery.timers-1.0.0.js

ardında script tagı içerisinde bu kodları ekleyin.

$(document).ready(function(){
 var j = jQuery.noConflict();
 j(document).ready(function()
 {
 j(".refresh").everyTime(1000,function(i){
 j.ajax({
 url: "refresh.php",
 cache: false,
 success: function(html){
 j(".refresh").html(html);
 }
 })
 })
 });
});

son olarak sayfa içerisinde istediğiniz yere bu kodu ekleyin.

<div class="refresh" style="font-size:24px;">Güncelleniyor</div>

refresh.php dosyası oluşturup içerisine çekmek istediğiniz veriyi kodlayın.Örneğin;

<?php echo time(); ?>

 

Facebook Tarzı Anlık Geçen Süre

Facebooktaki gibi geçen zamanı anlık olarak görebilirsiniz.

Öncelikle jquery ve timeago kütüphanelerini script tagı ile çağırmalısınız.

https//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://timeago.yarp.com/jquery.timeago.js

Hemen altına script tagı içerisinde bu kodları ekleyin.

$.extend($.timeago, {
  settings: {
   refreshMillis: 1000,
   allowPast: true,
   allowFuture: false,
   localeTitle: false,
   cutoff: 0,
   strings: {
    prefixAgo: null,
    prefixFromNow: null,
    suffixAgo: "önce",
    suffixFromNow: "şimdi",
    inPast: 'sonra',
    seconds: "%d saniye",
    minute: "1 dakika",
    minutes: "%d dakika",
    hour: "1 saat",
    hours: "%d saat",
    day: "1 gün",
    days: "%d gün",
    month: "1 ay",
    months: "%d ay",
    year: "1 yıl",
    years: "%d yıl",
    wordSeparator: " ",
    numbers: []
   }
  }});
jQuery(document).ready(function() {
 jQuery("abbr.timeago").timeago();
});

Görünmesini istediğiniz yerde ise bu kodu kullanabilirsiniz.

<abbr class="timeago" title="<?php echo date("c", time()); ?>">Hesaplanıyor</abbr>

Youtube video adresi ile video, resim ve başlık çekmek

Youtube adresini $url değişkenine yazarak ilgili verilere ulaşabilirsiniz. Alttaki istediğiniz değişkenleri echo ile yazdırabilirsiniz.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$url="http://www.youtube.com/watch?v=E2tMV96xULk";//istediğiniz urlyi yazınız
 
//ID AYIRMA
parse_str( parse_url( $url, PHP_URL_QUERY ), $videodizi );
$xml=simplexml_load_file("http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/".$videodizi['v']."?v=2");
 
//İSTEDİĞİNİZİ BAŞINA ECHO KOYUP KULLANABİLİRSİNİZ
$kucukvideoplayer='<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/'.$videodizi['v'].'?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&showinfo=1&autohide=2&theme=dark&color=red&wmode=opaque&vq=&controls=2&" frameborder="0" type="text/html" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen=""></iframe>';
$buyukboyresim='<img src="http://img.youtube.com/vi/'.$videodizi['v'].'/hqdefault.jpg" alt="'.$xml->title.'" width="480" height="360">';
$ortaboyresim='<img src="http://img.youtube.com/vi/'.$videodizi['v'].'/mqdefault.jpg" alt="'.$xml->title.'" width="320" height="180">';
$kucukboyresim='<img src="http://img.youtube.com/vi/'.$videodizi['v'].'/default.jpg" alt="'.$xml->title.'" width="120" height="90">';
 
$youtubevideolink='<a href="'.$xml->link['0']['href'].'" title="'.$xml->title.'">'.$xml->title.'</a>';
$videobaslik=$xml->title;
$tamekranvideo='<iframe src="'.$xml->content['src'].'" height="100%" width="100%" frameborder="0">Your browser doesnot support iframes <a href="'.$xml->link['0']['href'].'" alt="'.$xml->title.'">'.$xml->title.'</a>click here to view the page directly. </a></iframe>';
//tamekran videoda body{margin:0;padding:0} css eklemeyi unutmayınız. ulusanyazilim@gmail.com #ulusanyazilim @ulusanyazilim
?>
 */

 

Alt Dosya ve Klasörleri Birlikte Silmek

En $dir değişkeninden dizin ayarınızı değiştirerek kullanabilirsiniz.

<?php 
//----------> Klasör Sil
function KlasorSil($dir) {
if (substr($dir, strlen($dir)-1, 1)!= '/')
$dir .= '/';
//echo $dir; //silinen klasörün adı
if ($handle = @opendir($dir)) {
 while ($obj = readdir($handle)) {
  if ($obj!= '.' && $obj!= '..') {
   if (is_dir($dir.$obj)) {
    if (!KlasorSil($dir.$obj))
     return false;echo "tamam";
    } elseif (is_file($dir.$obj)) {
     if (!unlink($dir.$obj))
      return false;echo "tamam";
     }
   }
 }
  closedir($handle);
  if (!@rmdir($dir)){
  echo "Silinemedi";}else{
  echo "Silindi";}
 }else{
echo "Klasör mevcut değil";
return false;
} }
// Kullanımı
// KlasorSil("test"); //bulunduğu dizindeki test klasörünü siler
?>

 

Detaylı Geçen Süre veya Kalan Süre Hesaplamak

Örneğin

1 yıl 3 ay 2 hafta 1 gün 3 saat 2 dakika 3 saniye

gibi bir çıktı verir.

<?php 
function ne_zaman($zaman,$gecensure=true){//$zaman time() int[11].
  $day = 60 * 60 * 24;//default
if($gecensure==true){//geçenzaman
  $fark = floor(time() - $zaman);//default
}else{//false ise kalanzaman
  $fark = ($zaman - floor(time());
}
$sec = $day / 24 / 60 / 60 ;
$min = $day / 24 / 60 ;
$hour = $day / 24 ;
$day = $day ;
$week = $day * 7 ;
$month = $day * 30 ;
$year = $day * 365 ;
// [ayrışık tam ve detaylı olarak tümünü verir][1 yıl 3 ay 2 hafta 1 gün 3 saat 2 dakika 3 saniye gibi]
if(floor($fark / $year) > 0){$ayear= floor($fark / $year);$fark=$fark -(floor($fark / $year) * $year);}else{$ayear=0;}
if(floor($fark / $month) > 0){$amonth= floor($fark / $month);$fark=$fark -(floor($fark / $month) * $month);}else{$amonth=0;}
if(floor($fark / $week) > 0){$aweek= floor($fark / $week);$fark=$fark -(floor($fark / $week) * $week);}else{$aweek=0;}
if(floor($fark / $day) > 0){$aday= floor($fark / $day);$fark=$fark -(floor($fark / $day) * $day);}else{$aday=0;}
if(floor($fark / $hour) > 0){$ahour= floor($fark / $hour);$fark=$fark -(floor($fark / $hour) * $hour);}else{$ahour=0;}
if(floor($fark / $min) > 0){$amin= floor($fark / $min);$fark=$fark -(floor($fark / $min) * $min);}else{$amin=0;}
if(floor($fark / $sec) > 0){$asec= floor($fark / $sec);$fark=$fark -(floor($fark / $sec) * $sec);}else{$asec=0;}
//print
$print = "";
$ayear > 0 ? $print.=$ayear." yıl ": "";
$amonth > 0 ? $print.=$amonth." ay ": "";
$aweek > 0 ? $print.=$aweek." hafta ": "";
$aday > 0 ? $print.=$aday." gün ": "";
$ahour > 0 ? $print.=$ahour." saat ": "";
$amin > 0 ? $print.=$amin." dakika ": "";
$asec > 0 ? $print.=$asec." saniye ": "";
if($gecensure==true){//geçenzaman
  return $print." önce";
}else{//false ise kalanzaman
  return $print." sonra";
}

 

Stackoverflow Tarzı Aynı Etiketleri Sayarak Yazdırmak

Öncelikle tags isimli bir veritabanınızın olması ve içinde name adlı sütun bulunması gereklidir.

.tag a{
  color: #3e6d8e;
  background-color: #e0eaf1;
  border-bottom: 1px solid #b3cee1;
  border-right: 1px solid #b3cee1;
  padding: 3px 4px 3px 4px;
  margin: 2px 2px 2px 0;
  text-decoration: none;
  font-size: 90%;
  line-height: 1.4;
  white-space: nowrap;
  display: inline-block;
}
<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$dbhost   =  "localhost";  
$dbkullanici=  "root";   
$dbsifre  =  "";   
$dbname   =  "test";
$baglan = mysql_connect($dbhost, $dbkullanici, $dbsifre); 
mysql_select_db($dbname, $baglan);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
$result = mysql_query("select name from tags");
$tags = array();
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$kodlar = "•,-, ,|,>,<,(,),/,≈,",',\,/,[,],{,},*,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,’,“,”,.,:,;,#,$,!,+,%,&,=,?,_,~,¨,´,`,^";
$kodlar=array_filter(explode(",", $kodlar));
$bosalt  =",";
$row[0] = str_replace($kodlar, $bosalt, $row[0]);
    $row_tag_array = @split(",", $row[0]);
    foreach ($row_tag_array as $newtag) {
    asort($row_tag_array);
        if (array_key_exists($newtag, $tags)) {
            if ($tags[$newtag] < 200) {
                $tags[$newtag] = $tags[$newtag] + 1;
            }
        }
        else {
            $tags[$newtag] = 1;
        }
    }
}
foreach ($tags as $tag => $size) {
  echo '<div class="tag"><a href="http://localhost/search/'.$tag.'.html">'.$tag.'</a><span> x '.$size.'</span>';
}
?>