Yazı İçinde Matematiksel İşlem Hesaplama Sınıfı

Bu metin içinde geçen (3+(5*2)) nin 13 olduğunu bulan bir sınıftır.

<?php
class Matematiklestir{
	function degistir($metin){
		$Mat = preg_match_all("/\(+[0-9+\s+\-.*\/()%]+\)/", $metin, $mMat);
		for ($i=0;$i<$Mat; $i++){
			$formul = str_replace(" ", "", $mMat[0][$i]);
			$formul = preg_replace("/([+-])([0-9]+)(%)/", "*(1\$1.\$2)", $formul);
			$formul = preg_replace("/([0-9]+)(%)/",".\$1",$formul);
			eval("\$sonuc=" . $formul . ";");
			$poz = strpos($metin, $mMat[0][$i]);
			$metin = substr_replace($metin, $sonuc, $poz, strlen($mMat[0][$i]));
		}
		return $metin;
	}
}
$yuzde = 10;
$zincir = " [[40+15]*2] + $yuzde% u (((40+15)*2)+ $yuzde%) eder";
$ciktilar = new Matematiklestir;
$cikti = $ciktilar->degistir($zincir);
echo $cikti;
?>

Çıktı

[[40+15]*2] + 10% u 121 eder

 

Bütçe Hesaplama

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <style>
    #container{
      padding-right: 15px;
      padding-left: 15px;
      padding-top: 15px;
      margin-right: auto;
      margin-left: auto;
    }
    table td{
      margin: 20px;
    }

    input{
      cursor: pointer;
    }
    #info{
      color:#ff1121;
      font-weight: bold;
    }
    #education .color,#educationBar{
      background: #4986E7;
    }
    #environment .color,#environmentBar{
      background: #16A765;
    }
    #military .color,#militaryBar {
      background: #E9B330;
    }
    #health .color,#healthBar{
      background: #ff1121;
    }
    #crime .color,#crimeBar{
      background: #A076DD;
    }
    .meter{
      background: #555;
      -moz-border-radius: 10px;
      -webkit-border-radius: 10px;
      border-radius: 10px;
      padding: 5px;
    }
    .meter span {
      background: #eff151;
      border-radius: 5px;
      height: 10px;
      display: block;
    }
    .color{
      width: 25px;
      height: 25px;
      border: 1px #000000 solid;
      float: left;
    }
    .bar{
      width: 50px;
      float: left;
      border: 1px rgba(255, 255, 255, 0) solid;
      margin-left: 10px;
    }

    #chart{
      border: 1px #000000 solid;
      width: 325px;
      height: 250px;
      float: left;
      padding: 10px;
    }

  </style>
</head>
<body>
<div id="container">

  <div id="overAll">
    <table>
      <tr>
        <td style="width: 200px;"> <label>Toplam: <span id="total"> 0%</span></label> </td>
        <td> : </td>
        <td style="width: 300px">
          <div class="meter">
            <span style="width: 0"></span>
          </div>
        </td>
        <td id="info"> ! Bütçenizi Aşıyor </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <br>
  <div style="width: 100%;float: left;margin-left: 0px">
    <div id="chart">
      <span id="educationBar" class="bar"></span>
      <span id="environmentBar" class="bar"></span>
      <span id="militaryBar" class="bar"></span>
      <span id="healthBar" class="bar"></span>
      <span id="crimeBar" class="bar"></span>
    </div>
  </div>
  <div id="division" style="float: left;margin-top: 2%">
    <table>
      <tr id="education">
        <td> <label>Eğitim: <span> 0%</span></label> </td>
        <td><span class="color"></span> : </td>
        <td> <input type="range" min="0" max="100" value="0"/> </td>
      </tr>
      <tr id="environment">
        <td> <label>Çevre: <span> 0%</span></label> </td>
        <td><span class="color"></span> : </td>
        <td> <input type="range" min="0" max="100" value="0"/> </td>
      </tr>
      <tr id="military">
        <td> <label>Güvenlik: <span> 0%</span></label> </td>
        <td><span class="color"></span> : </td>
        <td> <input type="range" min="0" max="100" value="0"/> </td>
      </tr>
      <tr id="health">
        <td> <label>Sağlık: <span> 0%</span></label> </td>
        <td><span class="color"></span> : </td>
        <td> <input type="range" min="0" max="100" value="0"/> </td>
      </tr>
      <tr id="crime">
        <td style="width: 200px;"> <label>Barınma: <span> 0%</span></label> </td>
        <td><span class="color"></span> : </td>
        <td> <input type="range" min="0" max="100" value="0"/> </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
<script>

  $(function(){

    $("#info").hide();
    var education,environment,military,health,crime;
    var total,chartValues;
    $("table").on("change mousemove",function(){
      education = $("#education").find("input").val();
      environment = $("#environment").find("input").val();
      military = $("#military").find("input").val();
      health = $("#health").find("input").val();
      crime = $("#crime").find("input").val();
      total=(Number(education/5)+Number(environment/5)+Number(military/5)+Number(health/5)+Number(crime/5));
      chartValues =[Number(education),Number(environment),Number(military),Number(health),Number(crime)];
      console.log(chartValues);
      valueUpdate();
    });
    function valueUpdate(){
      $("#education").find("label").find("span").text(education+"%");
      $("#environment").find("label").find("span").text(environment+"%");
      $("#military").find("label").find("span").text(military+"%");
      $("#health").find("label").find("span").text(health+"%");
      $("#crime").find("label").find("span").text(crime+"%");
      console.log(total);
      $("#educationBar").css({"height":education+"%"});
      //$("#educationBar").css({"height":education+"%","margin-top":education+"%"});
      $("#environmentBar").css({"height":environment+"%"});
      $("#militaryBar").css({"height":military+"%"});
      $("#healthBar").css({"height":health+"%"});
      $("#crimeBar").css({"height":crime+"%"});
      $("#overAll").find("progress").val(Math.ceil(total));
      $("#total").text(Math.ceil(total)+"%");
      $(".meter").find("span").width(Math.ceil(total)+"%");
      if(total>50){
        $("#info").show();
      }
      else{
        $("#info").hide();
      }
    }
  });
</script>
</body>
</html>

 

Doğum Yılından Yaş Hesaplamak

<?php 
function yas($yil){ 
  // İlk öncellikle date ile şuanki yılı alıyoruz. 
  $suanki_yil = date("Y"); 
  // Sonra bize gelen yani postlanan üyenin doğum yili 
  $uye_yil = $yil; 
  // Şuanki yaşı öğrenmek için şuanki yıl - kullanıcı yaş yılı 
  $yas = $suanki_yil - $uye_yil; 
  // Kullanıcı yaşı 
return $yas;   
} 

// Kullanımı 1966 doğumlu 
echo yas(1966); 
?>