Warning: get_class() called without object from outside a class in Hatası Çözüm

Hata Örneği

<?php
class sinif{
	public static function OrnekAl(){
		return null;
	}
}
class test extends sinif{}
echo get_class(test::OrnekAl());
?>

get_class ile bir sınıf ismi döndürmek istedik. Fakat dönen test::OrnekAl() sonucu bir fonksiyon içindeki null‘dü. Düzeltmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

1.Ana ismi almak için fonksiyon sonucunu static sınıfa çevirmek

<?php
class sinif{
	public static function OrnekAl(){
		return new static;
	}
}
class test extends sinif{}
echo get_class(test::OrnekAl());
?>

2.Ana ismi almak için fonksiyon ismini kaldırmak

<?php
class sinif{
	public static function OrnekAl(){
		return null;
	}
}
class test extends sinif{}
echo get_class(new test);
?>

3.Alt ismi almak için sınıfı döndürmek

<?php
class sinif{
	public static function OrnekAl(){
		return new sinif;
	}
}
class test extends sinif{}
echo get_class(test::OrnekAl());
?>

4.Alt ismi almak için direk sınıfı çağırmak

<?php
class sinif{
	public static function OrnekAl(){
		return null;
	}
}
class test extends sinif{}
echo get_class(new sinif);
?>

 

__call Fonksiyonu ile Parametre Tanımlayarak Veri Alışverişi Yapmak

Bu örnek yaygın olarak set ve get metodu olarak bilinen uygulamayı içermektedir.

<?php
class Sinifim{
 protected $ayarlar = [];
 public function __call($fonksiyon, $parametreler = null){
		if($fonksiyon == 'ver' && count($parametreler) == 2){
			$anahtar = $parametreler[0];
			$deger = $parametreler[1];
			$this->ayarlar[$anahtar] = $deger;
		}elseif($fonksiyon == 'al' && count($parametreler) == 1){
   $anahtar = $parametreler[0];
   if(array_key_exists($anahtar, $this->ayarlar)) return $this->ayarlar[$anahtar];
  }else{
   exit('Veri tanımlanmadı!');
  }
 }
}
$obje = new Sinifim;
$obje->ver('isim', 'Ulusan');
echo $obje->al('isim')."<br>";
$obje->ver('isim', 'Yazılım');
echo $obje->al('isim')."<br>";
?>

Çıktısı

Ulusan
Yazılım

 

__call Fonksiyonu ile Olmayan Fonksiyonu ve Parametrelerini Almak

<?php
class Sinifim{
 public function deneme(){
  echo "deneme fonksiyonu çağırıldı<br>";
 }
 public function __call($fonksiyonAdi, $parametreler = null){
		echo "" . $fonksiyonAdi ." fonksiyonu " . count($parametreler) . " parametre ile çağırıldı!<br>";
		echo "Bu parametreler ";
		foreach($parametreler as $p){
			echo $p." ";
		}
		echo "dir";
 }
}
$obj = new Sinifim;
$obj->deneme();
$obj->benyokum('veri1','veri2');
?>

Çıktısı

deneme fonksiyonu çağırıldı
benyokum fonksiyonu 2 parametre ile çağırıldı!
Bu parametreler veri1 veri2 dir