Genişletilmiş Tarih Metni Sınıfı

<?php
Class genisTarih {
	var $data;
	var $bol;
	var $sonuc;
	var $ay;
	function gunu($gun){
		switch ($gun){
		case 1: $this->sonuc = "birinci"; break;
		case 2: $this->sonuc = "ikinci"; break;
		case 3: $this->sonuc = "üçüncü"; break;
		case 4: $this->sonuc = "dördüncü"; break;
		case 5: $this->sonuc = "beşinci"; break;
		case 6: $this->sonuc = "altıncı"; break;
		case 7: $this->sonuc = "yedinci"; break;
		case 8: $this->sonuc = "sekizinci"; break;
		case 9: $this->sonuc = "dokuzuncu"; break;
		case 10: $this->sonuc = "on"; break;
		case 20: $this->sonuc = "yirmi"; break;
		case 30: $this->sonuc = "otuz"; break;
		}
		return $this->sonuc;
	}	
	function gun($gun){
		if(($gun - 30) > 0){
		$this->sonuc = $this->gun(30)." ".$this->gun($gun - 30);	
		} elseif(($gun - 20) > 0){
		$this->sonuc = $this->gun(20)." ".$this->gun($gun - 20);
		} elseif(($gun - 10) > 0){
		$this->sonuc = $this->gun(10)." ".$this->gun($gun - 10);
		} else {
		$this->sonuc = $this->gun($gun);
		}
		return $this->sonuc;
	}
	function ay($ay){
	$this->ay = array('Ocak','Şubat','Mart','Nisan','Mayıs','Haziran','Temmuz','Ağustos','Eylül','Ekim','Kasım','Aralık');
	$this->sonuc = $this->ay[floor($ay)-1];
	return $this->sonuc;
	}
	function genisTarih($data){
	$this->bol = explode("/", $data);
	$gun = $this->gunu($this->bol[0]);
	$this->sonuc = "Bugun ".$this->bol[2]." yılının ".$this->ay($this->bol[1])." ayının ".$gun." günündeyiz.";
	echo ucfirst($this->sonuc);
	}
}
new genisTarih(date("d/m/Y"));
?>

Çıktısı

Bugun 2018 yılının Haziran ayının ikinci günündeyiz.

 

Zamana ve Anahtara Göre Değişken Şifreleme Sınıfı

<?php
class Sifreleyici{
	var $anahtar;
	function Sifreleyici($anahtar){
		$this->anahtar = $anahtar;
		}
	function anahtardegistir($anahtar){
		$this->anahtar = $anahtar;
	}
	function anahtarED($metin) { 
		$sifrele_anahtar = md5($this->anahtar); 
		$ctr=0; 
		$topla = ""; 
		for ($i=0;$i<strlen($metin);$i++) { 
			if ($ctr==strlen($sifrele_anahtar)) $ctr=0; 
			$topla.= substr($metin,$i,1) ^ substr($sifrele_anahtar,$ctr,1); 
			$ctr++; 
		} 
		return $topla; 
	} 
	function sifrele($metin){ 
		srand((double)microtime()*1000000); 
		$sifrele_anahtar = md5(rand(0,32000)); 
		$ctr=0; 
		$topla = ""; 
		for ($i=0;$i<strlen($metin);$i++){ 
			if ($ctr==strlen($sifrele_anahtar)) $ctr=0; 
			$topla.= substr($sifrele_anahtar,$ctr,1) . 
			(substr($metin,$i,1) ^ substr($sifrele_anahtar,$ctr,1)); 
			$ctr++; 
		} 
		return base64_encode($this->anahtarED($topla)); 
	} 
	function coz($metin) { 
		$metin = $this->anahtarED(base64_decode($metin)); 
		$topla = ""; 
		for ($i=0;$i<strlen($metin);$i++){ 
			$md5 = substr($metin,$i,1); 
			$i++; 
			$topla.= (substr($metin,$i,1) ^ $md5); 
		} 
		return $topla; 
	} 
}
$c=new Sifreleyici("asd");
echo $c->sifrele("12345678");
echo $c->coz("VGoJPwM/B2ACNl8+BWhSOQ==");
?>

Çıktısı

VGoJPwM/B2ACNl8+BWhSOQ==
12345678

 

Web Sayfası Yüklenme Zamanını Bulma

<?php
class zamanlayici{
	var $baslat;
	var $durdur;
	var $zaman;
	function zamanlayici($baslat = true){
		if($baslat){
			$this->baslat();
		}
	}
	function baslat(){
		$this->baslat = $this->simdi();
		$this->durdur = null;
		$this->zaman = null;
	}
	function stop(){
		$this->durdur = $this->simdi();
		$this->zaman = ($this->durdur - $this->baslat);
		return $this->zaman;
	}
	function zaman_getir(){
		return $this->zaman;
	}
	function simdi(){
	  list($milisaniye, $saniye) = explode(" ", microtime());
	  return ((float)$milisaniye + (float)$saniye);
	}
}
$zamanlayici = new zamanlayici();
$contents = file_get_contents("http://www.ulusanyazilim.com");
$zaman = $zamanlayici->stop();
echo "İçerikler {$zaman} saniyede alındı.";
?>

Çıktısı

İçerikler 1.3313419818878 saniyede alındı.

 

Değişik Stillerde Türkçe Tarih Gösterimi

<?php
class tarih_tr{
	function gun_tr($gun){
		switch($gun){
			case 0 : $gun = "Pazar";
				break;
			case 1 : $gun = "Pazartesi";
				break;
			case 2 : $gun = "Salı";
				break;
			case 3 : $gun = "Çarşamba";
				break;
			case 4 : $gun = "Perşembe";
				break;
			case 5 : $gun = "Cuma";
				break;
			case 6 : $gun = "Cumartesi";
				break;
		}
		return $gun;
	}
	function ay_tr($ay){
			switch($ay){
				case 1 : $ay = "Ocak";
					break;
				case 2 : $ay = "Şubat";
					break;
				case 3 : $ay = "Mart";
					break;
				case 4 : $ay = "Nisan";
					break;
				case 5 : $ay = "Mayıs";
					break;
				case 6 : $ay = "Haziran";
					break;
				case 7 : $ay = "Temmuz";
					break;
				case 8 : $ay = "Ağustos";
					break;
				case 9 : $ay = "Eylül";
					break;
				case 10 : $ay = "Ekim";
					break;
				case 11 : $ay = "Kasım";
					break;
				case 12 : $ay = "Aralık";
					break;
			}
		return $ay;
	}
	function hazirla($stil){
		if(empty($stil) or $stil>4 or $stil<1){
			$stil = 4;
		}
		if($stil==1){
			$veri = date("d")."/".date("m")."/".date("y");
		}elseif($stil==2){
			$veri = date("d")."/".date("m")."/".date("Y");
		}elseif($stil==3){
			$veri = date("d")."/".date("m")."/".date("Y")." ".$this->gun_tr(date("w"));
		}elseif($stil==4){
			$veri = date("d")." ".$this->ay_tr(date("n"))." ".date("Y")." ".$this->gun_tr(date("w"));
		}
	return $veri;
	}
}
$dt = new tarih_tr;
echo $dt->hazirla(1);
echo "<br>";
echo $dt->hazirla(2);
echo "<br>";
echo $dt->hazirla(3);
echo "<br>";
echo $dt->hazirla(4);
?>

Çıktısı

30/05/18
30/05/2018
30/05/2018 Çarşamba
30 Mayıs 2018 Çarşamba

 

Sayfa Yüklenme Zamanını Göstermek ve Gizlemek

<?php
define("SAYFA_YUKLENME_ZAMANINI_GOSTER",true);
class ZamanSayaci{
	private $baslangic;
	public function __construct(){
		if(SAYFA_YUKLENME_ZAMANINI_GOSTER){
			$sure = microtime();
			$sure = explode(" ", $sure);
			$sure = $sure[1] + $sure[0];
			$this->baslangic = $sure;
		}
	}
	public function al(){
		if(SAYFA_YUKLENME_ZAMANINI_GOSTER == true){
			$sure = microtime();
			$sure = explode(" ", $sure);
			$sure = $sure[1] + $sure[0];
			$bitis = $sure;
			$toplamsure = ($bitis - $this->baslangic);
			return sprintf("Bu sayfa %f saniyede yüklendi.", $toplamsure);
		}
	}
}
$t = new ZamanSayaci();
$a = array();
for($i=0;$i<1000;$i++){
	$a[$i] = $i;
}
echo $t->al();
?>

Çıktısı

Bu sayfa 0.000530 saniyede yüklendi.

 

İki Tarih Arasındaki Farkı Gün, Saat, Dakika ve Saniye Olarak Hesaplamak

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
class tarihfarki{
	public $tarih1, $tarih2, $a, $gun, $saat, $dakika, $saniye;
	function __construct($tarih1, $tarih2){
		$this->tarih1 = $tarih1;
		$this->tarih2 = $tarih2;
		$this->gun = intval((strtotime($this->tarih1) - strtotime($this->tarih2)) / 86400);
		$this->a = ((strtotime($this->tarih1) - strtotime($this->tarih2))) % 86400;
		$this->saat = intval(($this->a) / 3600);
		$this->a = ($this->a) % 3600;
		$this->dakika = intval(($this->a) / 60);
		$this->a = ($this->a) % 60;
		$this->saniye = $this->a;
	}
}
$sonuc = new tarihfarki("01.01.2007 11:02:02", "20.12.2006 10:00:00");
echo $sonuc->gun . ' gün ' . $sonuc->saat . ' saat ' . $sonuc->dakika . ' dakika ' . $sonuc->saniye . ' saniye';
?>

Çıktısı

12 gün 1 saat 2 dakika 2 saniye

Bonus

Bulunduğunuz Yerin Saatini Öğrenmek için https://www.google.com.tr/search?q=between+time

Zaman Makinesi Sınıfı ile Geçmiş ve Geleceğe Gitmek

<?php
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
class zamanMakinesi{
	var $tarih;
	var $eksilt;
	var $unite;
 function zamanMakinesi(){
		$this->tarih = NULL;
		$this->eksilt = NULL;
		$this->unite = NULL;
 }
	function tarihler($tarih,$eksilt,$unite){
		$yil = date("Y",strtotime($tarih));
		$ay = date("m",strtotime($tarih));
		$gun = date("d",strtotime($tarih));
		$saat = date("H",strtotime($tarih));
		$dakika = date("i",strtotime($tarih));
		$saniye = date("s",strtotime($tarih));
		if($unite=="ay") {
			$yenitarih = mktime ($saat,$dakika,$saniye,$ay-$eksilt,$gun, $yil);
			$yenitarih = date("d-m-Y H:i:s", $yenitarih);
		} elseif( $unite=="gun") {
			$yenitarih = mktime ($saat,$dakika,$saniye,$ay,$gun-$eksilt, $yil);
			$yenitarih = date("d-m-Y H:i:s", $yenitarih);
		} elseif ($unite=="yil") {
			$yenitarih = mktime ($saat,$dakika,$saniye,$ay,$gun, $yil-$eksilt);
			$yenitarih = date("d-m-Y H:i:s", $yenitarih);
		} elseif( $unite=="saat") {
			$yenitarih = mktime ($saat-$eksilt,$dakika,$saniye,$ay,$gun, $yil);
			$yenitarih = date("d-m-Y H:i:s", $yenitarih);
		} elseif ($unite=="dakika") {
			$yenitarih = mktime ($saat,$dakika-$eksilt,$saniye,$ay,$gun, $yil);
			$yenitarih = date("d-m-Y H:i:s", $yenitarih);
		} elseif( $unite=="saniye") {
			$yenitarih = mktime ($saat,$dakika,$saniye-$eksilt,$ay,$gun, $yil);
			$yenitarih = date("d-m-Y H:i:s", $yenitarih);
		}
		else{
			return false;
		}
		return $yenitarih;
	}
}
echo date("d-m-Y H:i:s")."<br>";
$t=new zamanMakinesi;
echo $t->tarihler(date("d-m-Y H:i:s"),1,"yil")."<br>";
echo $t->tarihler(date("d-m-Y H:i:s"),-1,"ay")."<br>";
echo $t->tarihler(date("d-m-Y H:i:s"),1,"gun")."<br>";
echo $t->tarihler(date("d-m-Y H:i:s"),-1,"saat")."<br>";
echo $t->tarihler(date("d-m-Y H:i:s"),1,"dakika")."<br>";
echo $t->tarihler(date("d-m-Y H:i:s"),-1,"saniye")."<br>";
?>

Çıktısı

24-05-2018 03:26:01
24-05-2017 03:26:01
24-06-2018 03:26:01
23-05-2018 03:26:01
24-05-2018 04:26:01
24-05-2018 03:25:01
24-05-2018 03:26:02

 

Türkçe Tarih Formatlamak

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class tr {
	static function tarih($format='',$tarih=''){
		$aylar = Array('Ocak','Şubat','Mart','Nisan','Mayıs','Haziran','Temmuz','Ağustos','Eylül','Ekim','Kasım','Aralık');
		$gunler = Array('Pazar','Pazartesi','Salı','Çarşamba','Perşembe','Cuma','Cumartesi');
		if($tarih== ''){$tarih=time();}
  $ftarih = str_replace('D','#1', $format);
  $ftarih = str_replace('l','#2', $ftarih);
  $ftarih = str_replace('M','#3', $ftarih);
  $ftarih = str_replace('f','#4', $ftarih);
  $gun = $gunler[date('w', $tarih)];
  $ay = $aylar[date('m', $tarih)-1];
  $cikti = str_replace('#1',$gun, date($ftarih, $tarih));
  $cikti = str_replace('#2',$gun, $cikti);
  $cikti = str_replace('#3',$ay, $cikti);
  $cikti = str_replace('#4',$ay, $cikti);
  return($cikti);
 }
}
echo tr::tarih('d M Y, D H:i:s');
?>

Çıktısı

23 Mayıs 2018, Çarşamba 20:38:10

 

Tarih ve Saat Dönüştürme Sınıfı

<?php
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
class TarihYonet {
	public $girilen;
	public $damga;
	public $tarih;
	public $zaman;#YYYY-MM-DD HH:MM:SS
	function __construct($girilen) {
		$this->girilen = trim($girilen);
		if (preg_match("/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/", $this->girilen)) { 
			$tarihDizi = explode('-', $this->girilen);
			$this->tarih			= $this->girilen;
			$this->damga 	= mktime(0, 1, 1, $tarihDizi[1], $tarihDizi[2], $tarihDizi[0]);
			$this->zaman 	= date('Y-m-d H:i:s', $this->damga);
		} else if (preg_match("/^\d{4}-\d{2}-\d{2} [0-2][0-3]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]$/", $this->girilen)) { 
			$parcala			= explode(' ', $this->girilen);
			$tarihDizi 			= explode('-', $parcala[0]);
			$this->zaman		= $this->girilen;
			$this->damga 	= mktime(0, 1, 1, $tarihDizi[1], $tarihDizi[2], $tarihDizi[0]);
			$this->tarih 		= date('Y-m-d', $this->damga);
		} else { 
			$this->damga 	= $this->girilen;
			$this->tarih 		= date('Y-m-d', $this->girilen);
			$this->zaman 	= date('Y-m-d H:i:s', $this->girilen);
		}
	}
}
	$ornek 	= new TarihYonet(time());
	print_r($ornek);

?>

Çıktısı

TarihYonet Object
(
  [girilen] => 1526461072
  [damga] => 1526461072
  [tarih] => 2018-05-16
  [zaman] => 2018-05-16 11:57:52
)

 

Sayfa Yüklenme Süresi

<?php
class sayfaYuklemeSuresi{
	var $baslat;
	var $bitir;
	function sayfaYuklemeSuresi(){
		$this->baslat();
	}
	function baslat(){
		$this->baslat = $this->zamanAl();
	}
	function bitir(){
		$this->bitir = $this->zamanAl();
	}
	function yuklemeAl($format = '%01.2f'){
		if(empty($this->bitir))$this->bitir();
		return sprintf($format,($this->bitir - $this->baslat));
	}
	function zamanAl(){
		$zaman = microtime();
		$zaman = explode(' ', $zaman);
		return $zaman[1] + $zaman[0]; 
	}
}
$yukle = new sayfaYuklemeSuresi;
for($i=0;$i<1000000;$i++)
	$a = $i * ($i/2);
echo $yukle->yuklemeAl();
?>

Çıktısı

0.35